Các loại thuốc chuyên dụng bôi ngoài da.

VIÊM DA BẢO PHƯƠNG Hộp 1 lọ x 8 ml thuốc nước dùng ngoài Công thức: Khương hoàng (Rhizoma Curcumae Longae) 2,3 g Ngải cứu (Herba Artemisiae Vulgaris) 2,2 g Hoàng bá (Cortex Phellodendri) 1,0 g Tá dược, nước cất v.đ 8 ml Công dụng: Thanh trừ thấp nhiệt, hoạt