Cường dương là một khái niệm quen thuộc của cánh mày râu. Tất nhiên quý ông nào cũng muốn mình mạnh mẽ và sung mãn, tuy nhiên không phải ai cũng được như vậy. Vấn đề mà một số quý ông gặp phải đó là Rối loạn cương dương. Rối

X