Lập kế hoạch mở nhà thuốc một cách bài bản, giúp bạn chế tối đa rủi do trong quá trình hoạt động. Cũng như sẽ để cho mình ở thế chủ động, lường trước được mọi tình huống để điều chỉnh dự án kinh doanh. Đây là bước đầu tiên

X