Các tin tức liên quan đến dược bảo phương. Các chương trình khuyến mại, các hoạt động của công ty dược bảo phương.